Työmaavalvonta

/
/
Työmaavalvonta
Työmaavalvonta

Työmaavalvontaan kuuluu sekä rakennusteknisten töiden valvontatehtävät, että taloteknisten (LVIAS) töiden valvontatehtävät, joko erikseen tai yhdessä. Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan rakentamisen teknisten, laadullisten, sekä aikataulullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sopimusten mukaisesti.