Rakennuttaminen

/
/
Rakennuttaminen
Rakennuttaminen

Rakennutamme asiakkaittemme/tilaajien projektien ulkoistamana rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa joko kokonaan tai tilaajan lisäresurssina. Operatiiviset tehtävät hoidamme siten, että tilaajalla on aina päätösvalta asioihin. Tehtävät voivat alkaa jo hankesuunnittelusta tai silloin, kun tilaaja katsoo tarpeelliseksi. Johdamme ja valvomme projektia aina takuuvaiheen loppuun saakka. Projektihenkilömme toimii yhdyshenkilönä hankkeen muihin osapuoliin päin: suunnittelijat, urakoitsijat ja muut tahot.