Palvelut

Palvelujen laajuus ulottuu mittavien rakennushankkeiden kokonaistoimeksiannoista pieniin erikoisselvityksiin. Palveluidemme laajuus sovitaan projektikohtaisesti tilaajan omaa organisaatiota parhaiten täydentäväksi palveluksi tai projektinjohto palveluksi.

Rakennuttaminen

Rakennutamme asiakkaittemme/tilaajien projektien ulkoistamana rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa joko kokonaan tai tilaajan lisäresurssina. Operatiiviset tehtävät hoidamme siten, että tilaajalla on aina päätösvalta asioihin. Tehtävät voivat alkaa jo hankesuunnittelusta tai silloin, kun tilaaja katsoo tarpeelliseksi. Johdamme ja valvomme projektia aina takuuvaiheen loppuun saakka. Projektihenkilömme toimii yhdyshenkilönä hankkeen muihin osapuoliin päin: suunnittelijat, urakoitsijat ja muut tahot.

Työmaavalvonta

Työmaavalvontaan kuuluu sekä rakennusteknisten töiden valvontatehtävät, että taloteknisten (LVIAS) töiden valvontatehtävät, joko erikseen tai yhdessä. Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan rakentamisen teknisten, laadullisten, sekä aikataulullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sopimusten mukaisesti.

Projektinjohtopalvelu

Projektinjohtopalvelu (PJP) on rakentamisen toteutusmalli, jossa projektinjohtokonsulttina vastaamme tavanomaisten rakennuttamistehtävien lisäksi päätoteuttajavastuista rakennusliikkeen tapaan. Näin urakoitsijan johtaman rakentamisen sijaan voimme ottaa rakentamisen johdettavaksemme asettamalla työmaalle organisaation, kilpailuttamalla rakentamisen osa-urakoitsijat ja hoitamalla rakennuttamistehtävät osana kokonaisuutta.